Kotsinas

AΓAΠHTOI MAΣ ΠEΛATEΣ. H IΣTOΣEΛIΔA MAΣ EINAI YΠO ANAKATAΣKEYH. ΓIA ΠAPAΓΓEΛIEΣ KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣXETIKA ME TA ΠPOIONTA THΣ ETAIPIAΣ MAΣ KAΛEΣTE ΣTO 2310781500.